Doç. Dr. Serap Akçalı Duru Kimdir?

Doç. Dr. Serap Akçalı Duru

Doç. Dr. Serap Akçalı Duru Kimdir?

Doç. Dr. Serap Akçalı Duru Kimdir?

Adana Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi mezunu olup, yine aynı üniversitenin Göğüs Hastalıkları Ana Bilim dalında uzmanlığını yapmıştır. Halen Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları kliniği Eğitim ve idari sorumlusu olarak çalışmaktadır. Ayrıca aynı hastanede EBUS girişimsel işlemlerini de yürütmektedir.
Türkiye Solunum araştırmaları Derneği, Geriatri Çalışma grubu başkanlığı yansıra, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Toraks Derneği ve European Respiratory Society üyelikleri bulunmaktadır.
Doç. Dr. Serap Akçalı Duru 30 dan fazla bilimsel çalışmaya öncülük etmiştir. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında yer alan 9 bildirisi vardır. 3 adet uluslararası tıp eğitiminde okutulan kitabı basılmış ve birçok kitaba da katkı sunmuştur. Bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. Doç. Dr. Serap Akçalı Duru birçok sertifika ve ödül almıştır.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serap Akçalı Duru, girişimsel Pulmunoloji, Endobronşiyal USG, KOAH, Astım, Bronşit, Zatürre, Akciğer Kitleleri, Verem gibi özel ilgi alanları vardır.

1 yorum

comments user
Misafir

Tebrik ediyorum

Yorum gönder