Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram Kimdir?

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram Kimdir?

 

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlığını yapmıştır. Daha sonra ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk nöroloji alalında yan dal uzmanlığını tamamlamıştır. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapmıştır.

 

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram, 2014-2015 yılları arasında ABD’de Cleveland Clinic Epilepsi Merkezi’nde Klinik EEG ve Elektrofizyoloji eğitimi Kursuna katılmış; Ayrıca bu klinikte Yenidoğan EEG ve Video EEG üzerine gözlemci olarak bulunmuştur.

2017-2019 yılları arasında TÜBİTAK bursu ile Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Merkezi ve Uyku merkezinde bulunmuş, Epilepsi cerrahisi ve ileri Düzey Elektrofizyoloji Fellowship eğitimi almıştır. Bu süre kapsamında Yenidoğan EEG, Yoğun bakım EEG, Quantitative ve amplitüt-integrated EEG, Elektrokortikografi, Elektro Kortikal Stimülasyon ile İnsan Beyin Haritalaması, Uyarılmış Potansiyeller ve Kortiko-Kortikal Beyin Stimülasyonu eğitimlerini almıştır.

Yale Üniversitesi Pediatrik Uyku Merkezi’nde çocukluk çağı uyku bozuklukları (Uyku apnesi, uyurgezerlik, kabus bozuklukları, Narkolepsi,uykuda hareket bozuklukları –vb ) tanısı ve tedavisi ile ilgili olarak  Polisomnografi, CPAP, iki seviyeli PAP ve AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) eğitimlerini alarak deneyimlerini geliştirmiştir.

İndeksli dergilerde yayınlanmış 43 bilimsel çalışma, bu çalışmalara yapılmış 350’i aşkın Web of Science atıf, 60’ın üzerinde ulusal ve uluslararası sözlü, poster ve seminer sunuları ve kitap bölüm yazarlıkları mevcuttur.

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram, yapmış olduğu çalışmaları ile ulusal ve uluslararası toplam 6 ödül almıştır.

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış 53 makalesi, bilimsel kongrelerde 5 kez sözlü sunumu ve 56 poster sunumu vardır.

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram

Halen Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniğinde Pediatri Doçenti ve Pediatrik Nöroloji Yan Dal Uzmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda iki yataklı Pediatrik Uyku Merkezi ve Çocuk Video EEG ünitesinin çalışmalarını yürütmektedir.

Yorum gönder