Uzm. Dr. Burçak Kurucu Kimdir?

Uzm. Dr. Burçak Kurucu

Uzm. Dr. Burçak Kurucu Kimdir?

Uzm. Dr. Burçak Kurucu Kimdir?

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden pediatri uzmanlığını almıştır. Bir süre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimi aldıktan sonra, Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümünde yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji alanında kitap bölümü yazarlıkları yapmış olup, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde Talasemiler, Langerhans Hücreli Histiyositoz, Demir eksikliği anemisi, Hemanjiomlar, Tuberoskleroz, Nöroblastom, Beckwith Wiedemann Sendromu ile ilgili yayınları mevcuttur. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde Talasemi hastaları ile ilgili yaptığı çalışma ile ‘’Genç Araştırmacı Ödülü’’ almıştır. Yine ulusal ve uluslararası kongrelerde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji alanında birçok sözlü ve poster bildirileri yayınlanmıştır.

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Onkoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Milli Pediatri Derneği, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği üyelikleri vardır.

İlgi alanları; 

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

Demir eksikliği anemisi

Hemanjiom

Nöroblastom

Nutrisyonel anemiler

Talasemi

Tuberoskleroz

Yorum gönder