Prof. Dr. Namık Özkan Kimdir?

Prof. Dr. Namık Özkan

Prof. Dr. Namık Özkan Kimdir?

Prof. Dr. Namık Özkan Kimdir?

1972 tarihinde Malatya’da doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimimi aynı şehirde tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yükseköğrenime başladı. 1995 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Bakanlığı Malatya Arapgir Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak ilk görevine başladı. Ocak 1997 ile Temmuz 1997 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’de Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Eylül 1997 tarihindeki Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazandı. Mart 2002’de Genel Cerrahi Uzmanı unvanını aldı. 06.05.2002-30.07.2002 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’de 2002-2003 tarihleri arasında Genel Cerrahi uzmanı olarak, 2003-Eylül 2010 tarihleri arasında ise Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile görev yaptı. 20 Nisan 2010 tarihinde girmiş olduğu doçentlik sınavını vererek Doçent unvanı aldı ve Eylül 2010 tarihinden itibaren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’de doçent kadrosuna atandı. Eylül 2011 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’deki görevinden ayrılarak Karabük Özel Medikar Hastanesinde çalışmaya başladı. Kasım 2013’de T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ezine Devlet hastanesine atandı. Mayıs 2014’de Özel Denizli Tekden Hastanesinde çalışmaya başladı. Haziran 2017’de Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. profesör kadrosuna atanan Prof. Dr. Namık ÖZKAN burada Haziran 2017 tarihinde kadar Kurucu Dekanlık görevini yürüttü. 01/07/2020 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. öğretim üyeliği görevine başladı. Halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık görevine devam ekmektedir. Obezite ve Metabolik Cerrahi (Bariatrik Cerrahi), Laparaskopik Cerrahi, Endokrin Cerrahi özel ilgi alanlarıdır. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

 

Şişmanlık (Obezite), Meme Kisti, Tiroid Nodülü, Hipertiroidi

Paratiroid Kanseri, Meme Hastalıkları

Karaciğer Hastalıkları, Bağırsak Hastalıkları

Karaciğer Abseleri, Kolonda Kitle

Kolon Kanseri, Rektum Kanseri

Fistül, Anal Fissür, Perianal Abse

Nüks Fıtıklar, Ur (tümör)

Safra Kesesi Kanseri, Pankreas İltihabı

Mide Bulantısı, Kanser

Polipler, Mide Ekşimesi

Hiperparatiroidizm, Reflü

Ülserler, Karaciğer Tümörleri

Safra kesesi iltihabı, Apandisit

Kabızlık, Yaralanmalar

Göğüs Kanseri, Kolon Ca

Hipotiroid

Karaciğer Tümörleri

Hemoroid

Ülseratif Kolit

Fibroadenom

Reflü Özofajit

Gastrointestinal Kanama

Hiatal Herni (Mide Fıtığı)

Yaralanmalar

Hipertiroidi

Kıl Dönmesi

Peptik ülser hastalığı

Pankreas Hastalıkları

Divertikülozis

Polipozis Koli

Lipomlar

Hodgkin Lenfoma

Mide Hastalıkları

Karın Fıtığı

Safra Yolu Kistleri

Pankreas Endokrin Tümörü

Paratiroid Hastalıkları

Bağırsak Tıkanması

Adenokarsinom

Göğüs Kanseri

Perianal Fistüller

Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)

Karaciğer Büyümesi

Karaciğer Metastaz

Tiroid Guatr

Tiroid Hastalıkları

Bağırsak kanserleri

Karın Ağrısı

Safra Kesesi Taşları

Guatr (yumrulu)

Kistik Lezyon

Safra yolu hastalıkları

Bağırsak Düğümlenmesi

Karaciğer Hemanjiomu

Kitle Lezyonu

Mide Yanması

Pankreas Kanseri

Reflü Özofajit

Mide Kanseri

Hemoroid

Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)

Gastrointestinal Kanama

Tiroid Kanseri

Mide Hastalıkları

Peritonit

Fıtık

Yanıklar

Bağırsak Delinmesi

Kist Hidatik

Perianal Fissürler

Pilonidal Sinüs

Kist

Kasık Fıtığı

Bağırsak İltihabı

Mide-Bağırsak Enfeksiyonları

Safra Kesesi Taşları

Anal Bölge Hastalıkları

Safra Kesesi Taşları

Gluteal Abse

Insizyonel Herni

Duodenal Ülser

Yağ Bezesi

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Yaralanmalar

Dalak Hastalıkları

Apse

Pankreas Tümörü

 

 

Yorum gönder