Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi;

 

1.315.967 m2 kapalı alana sahip olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi; genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji kuleleri başta olmak üzere; yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, fizik tedavi hastanesi, klinik otel ve rehabilitasyon hastanesinden oluşmaktadır.

Genel hastane bünyesinde; 3711 yatak (105 yataklı klinik otel hariç tutulmuştur), 904 poliklinik, 294 poliklinik destek, 131 ameliyathane, 22 anjiyografi, 97 çocuk ve yetişkin endoskopi, 625 prepost yatak, 38 yetişkin ve çocuk diyaliz merkezi, 127 koltuklu kemoterapi ünitesi, 120 teşhis, 11 triyaj, 22 anjio, 248 yataklı acil arenası, 24 travma, 19 acil izolasyon odası, 48 genel tedavi (acil arena dahilinde), 2 küçük cerrahi üniteleri bulunmaktadır.

Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel İşbirliği projesi olan ve dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastanesi unvanını taşıyan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; Bonds&Loans Turkey Awards-2015 tarafından 100 aday arasında En İyi Altyapı Finansmanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Yorum gönder