Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün emriyle kurulan ilk Tıp Fakültesi’nin ilk hastanesidir. 19 Ekim 1945 tarihinde Cebeci Gülhane Hastanesi Konferans Salonunda 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından törenle açılan Tıp Fakültesi kendi binalarını oluşturana kadar Cebeci Gülhane Askeri Hastanesi ve Numune Hastanesi binalarından yararlanmıştır.

Cebeci Hastanesi taşıdığı tarihsel ve ulusal değerler ile bir “Gazi Hastane”dir. Başhekimlik binası ve arkasında U biçiminde yer alan yerleşkeler, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir.

Kampüsün Tıp Fakültesi Caddesi üzerindeki ana girişinde karşımıza çıkan ilk bina tarihi Başhekimlik binasıdır. Başhekimlik binası içerisinde; Başhekimlik, Hastane Müdürlüğü, Hastane Başhemşireliği, Yazı İşleri Birimi, Genel Evrak Bürosu, Personel İşleri, Hasta Hakları Birimi ve 24 saat hizmet veren Nöbetçi Memurluk bulunmaktadır. Başhekimlik Ek Binasında ise; Kalite Birimi, Mali İşler Birimi, Bilgi İşlem ve Faturalama Birimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Çevre Birimi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Yatış-Tahakkuk-Vezne, Merkez Rapor,  Bilgi İşlem Teknik Servis, İstatistik Birimi, Kanser Kayıt Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve Çalışan Sağlığı Birimi hizmet vermektedir.

Başhekimlik binasının hemen arkasında yer alan havuzlu bahçenin etrafını U şeklinde saran binalarda Radyoloji Anabilim Dalı, Serpil Akdağ Kan Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hastane Eczanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı hizmet vermektedir.

Radyoloji Anabilim Dalı’nın Cebeci kampüsündeki bölümü 1998 yılında en son teknoloji ile donatılarak hizmete açılmıştır. Daha önce Başhekimlik Ek Binası olarak kullanılan alan Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde gebe hastaların takip edildiği Obstetrik ve jinekolojik Ultrason Ünitesi olarak düzenlenmiştir.

Bilimsel gereklerin tümü sağlanarak 1998 yılında kurulan Serpil Akdağ Kan Merkezi’nde çağdaş kan bankacılığı hizmetlerinin hepsi verilmektedir. Sağlıklı kişilerden alınan ve modern tıpta “tek kaynağı insan olan, temini güç ve pahalı bir ilaç” kan, yasal olarak HIV 1/2, HCV, HBsAg ve VDRL yönünden incelenmektedir.

İlk olarak 1945 yılında Cebeci kampüsünde “Fizik Tedavi ve Hidroloji Klinik ve Enstitüsü” adıyla kurulmuş olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı, 1985 tarihinde İbni Sina Hastanesine taşınmıştır. 1994 yılında Cebeci kampüsünde U binanın tabanında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası Ekim 1997’de İbni Sina Hastanesi’ndeki kliniğe ek olarak Cebeci kampüsünde Rehabilitasyon Kliniği hizmete açılmıştır. Ülkemizin en modern rehabilitasyon merkezi olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında nörolojik ve ortopedik özürlü hastalarımızın tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır.

2003 yılında Cebeci kampüsünde yer alan binasında hizmete başlayan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı temel kanser araştırmalarında öncü rol üstlenerek ülkemizde Tıbbi Onkolojinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 2003 yılında Cebeci Hastanesinde hizmete açılan Gen Tedavisi Araştırma Ünitesi’nde kanserin tedavisinde çok önemli başarılar sağlayabilecek projeler yürütülmektedir.

2013 yılında yenilenme süreci tamamlanan Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı binasında radyoterapi alanındaki tüm modern tedavi olanakları sunulmaktadır.

U Bloğun batı kanadına paralel olarak, 1942 yılında inşaatı bitmiş olan Cerrahi binasında ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen tadilatlar sonrası; Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, 7 ameliyat odası bulunan Müşterek Ameliyathane, 2. Basamak Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Nütrisyon Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ve Patoloji (Kayıt Bürosu) hizmet vermektedir.

Çok çeşitli tedavi yöntemlerini başarı ile uygulayabilen, konusunda lider olmuş uzmanlardan oluşan Genel Cerrahi Anabilim Dalı; Meme ve Endokrin Cerrahisi, Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi, Transplantasyon Cerrahisi (Karaciğer-Böbrek-Pankreas), Kolorektal Cerrahi, Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı birimleriyle gerek kendilerine ait laboratuvar birimleri gerekse de laparoskopik cerrahi olanaklarıyla günümüzde yapılan tüm ameliyatları başarıyla gerçekleştirmektedir. Cerrahi Onkoloji kliniğinde, genel cerrahi kapsamındaki kanser ameliyatlarının yanı sıra; İnterskapulo-torasik amputasyon, Hemipelvektomi, Pelvik ekzentrasyon, İntraarterial kemoterapi, İzole hipertermik ekstremite perfüzyonu, Hipertermik intraperitoneal perfüzyon, Radyoloji bölümüyle ortak olarak karaciğer tümörlerinde kemoembolizasyon   işlemleri uygulanmaktadır.

Spor Hekimliği Anabilim Dalı, yaklaşık 2000 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı binasında; poliklinik, sportif rehabilitasyon, performans değerlendirme ve geliştirme ile araştırma laboratuarları hizmetleri sunmaktadır.

2013 yılı sonunda modern mimari yapısı ve tıbbi donanımı ile hizmete giren Yeni Çocuk Hastanesi’nde hasta ve aile odaklı bütüncül yataklı tedavi, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri yanında 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakım, 3. Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım ve çocuk acil sağlık hizmeti sunulmaktadır. Çocuk Acil Servisi’nde kesintisiz 24 saat hizmet vermekte ve yaklaşık günlük 300 hastaya hizmet verilmektedir. Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik gelişebilecek tüm olumsuz durumlar için hastane polisi de Çocuk Acil Servis içerisinde konumlandırılmıştır. Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, eğitim kadrosu ve son teknoloji ürünü cihazları ile tanısal ve girişimsel radyoloji hizmetlerini bu bina içerisinde sürdürmektedir. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk KBB, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Yeni Çocuk Hastanesi binasında hizmet vermektedir. l963 yılında hizmete açılmış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binası içerisinde bulunan idari birimler ve Ankara Çocuk Koruma Birimi (AÇOK) ile hizmete devam etmektedir. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı Otistik Çocuklar Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi bu binanın bitişiğinde yer alan küçük binada yer almaktadır.

Akdere semtinde 50.Yıl Parkı girişinde, 1980 yılında hizmete giren, Hijyen ve Koruyucu Hekimlik Kürsüsü ve Toplum Hekimliği Kürsüsü’nün birleştirilmesi ile oluşturulan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çocuk Akademik Yerleşke binasında hizmete devam etmektedir.

1963 yılında kendi alanında ülkemizde kurulan ve ilk merkez olma gururunu taşıyan Nükleer Tıp Anabilim Dalı öncülük vasfını kaybetmeden modern teknolojiyi kullanarak hizmetlerine devam etmekte, nükleer tıbbın ülkemizde tanınıp gelişmesinde büyük katkılarda bulunmaktadır. Medikal hızlandırıcı sistemin hastane şartlarında kurulmasının ilk örneği olan Siklotron (Parçacık Hızlandırıcı) ve PET Görüntüleme Binasının hizmete girmesiyle; radyoaktif maddelerin yurtdışından getirilmesi önlenerek hastaların kaybettikleri zaman en aza indirilmiş, hastaların tedavileri erken dönemde planlanıp yaşam süreleri ve kalitelerinde artış sağlanmış ve elde edilen bilimsel kazanımlarla yurtdışı bağımlılığı ortadan kaldırılmıştır. Radyofarmasötik Üretim, Araştırma ve Geliştirme Tesisi (RÜAG)’nde Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahi, Nöroloji, Beyin Cerrahisi ve onkoloji gibi alanlarda kullanılan radyoaktif maddelerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

1996 yılında hizmete giren Kalp Merkezi modern binası; Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları, 3. Basamak Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, ECMO Merkezi, 2. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Hemodinami Anjiografi ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı ve diğer üniteleri ile ileri teknolojiyi uygulayan bir merkez konumundadır ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya odaklanmıştır. Kalp Merkezindeki dört ameliyathanede erişkin ve Çocuk Hastanesindeki bir ameliyathanede pediatrik kalp cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalınca hemen tüm kalp ve damar ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Başlıca koroner bypass cerrahisi, çalışan kalp cerrahisi, kalp kapak onarım ve replasmanları, aritmi cerrahisi ve atrial fibrilasyonda ablasyon teknikleri, minimal invaziv kalp cerrahisi, aort cerrahisi, hibrid aort uygulamaları, konjenital kalp cerrahisi, periferik arter cerrahisi ve girişimleri, venöz girişimler ve varis tedavileri, erişkin ve çocuk kalp nakli, sol ventrikül destek sistemleri, total yapay kalp ve kalp yetmezliğinde diğer cerrahi tedavi yöntemleri, pulmoner embolektomi ile vücut dışı yaşam desteği (ECMO), hemodiyaliz amaçlı AV fistül cerrahisi rutin olarak uygulanmaktadır. Nadir gözlenen kardiyak patolojiler olan hipertrofik kardiyomiyopati, Marfan Sendromu, konstriktif perikardit, kardiyak tümör ameliyatları, kök hücre tedavi yöntemleri da multidisipliner bir anlayışla gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalı ve Perfüzyonist birimi ile birlikte yürütülen Perfüzyonist yüksek programı 2017 yılında Avrupa Akreditasyonu almıştır.

1964 yılında klinik ve 1973 yılında poliklinik binası hizmete giren ve ülkemizin en modern göz kliniği niteliğini taşıyan Göz Hastalıkları Anabilim Dalımız Genel Poliklinik, Retina, Tümör, Uvea, Şaşılık, Glokom, Oküloplasti, Kornea-Kontakt Lens, Travma, Nörooftalmoloji birimleri ile dünyada göz cerrahisinde adını duyuran yalnızca 5 ülkenin akredite olabildiği Avrupa Birliği Göz Hastalıkları Üst İhtisas Okulu’nun (ESASO) altıncı eğitim merkezi seçilmiştir. Diğer eğitim merkezlerinin ABD, İspanya, Belçika, Almanya ve Avusturya’da bulunduğu ve Türkiye’nin eğitim üyeliğine seçilen altıncı ülke olduğu okulda göz cerrahisinde ileri düzey simülasyon ve canlı ameliyat eğitimleri verilmektedir. Az sayıda ülkede uygulanan biyonik göz operasyonun da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ilk kez endoskopik desteğiyle iç görüntüleme yapılarak dünyada bir ilke imza atılmıştır. Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi ile birim içinde yer alan, “Biyonik Göz” ve “Biyofizik” laboratuarları ile Türkiye’de ilk olma özelliğini taşımaktadır.

1967 yılında hizmete giren Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı binasında her türlü modern teşhis ve tedavi bölümleri, ameliyathane ve doğum salonlarının yanı sıra lazer ünitesi ve elektronik santralize fetal monitorizasyon ünitesi, “Perinatoloji”, “Tüp Bebek”, “Menopoz” üniteleri çalışmalarını sürdürmektedir. Yine bu bina içerisinde Kısırlık Teşhis ve Tedavi Araştırma Uygulama Merkezi de hizmet vermektedir. 23.06.2011 tarihinde tamamlanan tadilat süreci sonunda doğum katında yer alan tüm hasta odaları, doğum salonları, ameliyathaneler, yüksek riskli gebelerin takip ve tedavisinin yapıldığı ünite (perinatoloji), yeni doğan canlandırma ünitesi ve diğer tüm çalışma alanları yenilenerek hizmete açılmıştır.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı binası büyük bakım-onarım sürecinin ardından kalite standartlarına uygun biçimde düzenlenen hasta odaları; daha geniş bir alanda, merkezi havalandırma sistemi, hasta başı üniteleri, izolasyon ve drenaj odalarıyla 3. Basamak kriterlerine sahip yoğun bakım ünitesi; klimatizasyonu, duvarlarına kurşun levha döşenmesi ve tesisatının yenilenmesiyle Türkiye’nin en modern ve donanımlı bronkoloji laboratuarı; dünyadaki benzerleri ile baş başa yenilenen röntgen, arter kan gazları, solunum fonksiyon testleri, egzersiz laboratuarı ve rehabilitasyon ünitesi, uyku laboratuarı; KOAH izlem ve Sigara Bırakma Polikliniği, İnterstisyel Akciğer Hastalıklar ve Sarkoidoz Üniteleri ile 08.07.2011 tarihinde yeniden hizmete girmiştir.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Allerji Ünitesi ile temeli atılan İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı’nda astım, rinit gibi solunum yolları allerjik hastalıklarının yanı sıra, venom, ilaç, besin ve deri alerjileri olan hastaların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca allerjik hastalıkların tedavisinde önemli yeri olan hasta eğitimi öğretim üyeleri tarafından aylık konferanslarla gerçekleştirilmektedir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı; Grup Terapileri, Psikoterapi, Rehabilitasyon ve Uğraş Merkezi ile Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Ünitesi (KLP) ile modern psikiyatrinin her türlü fonksiyonlarının görüldüğü bir merkez olarak hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi çalışanlarına sağlık hizmeti sunan Aile Hekimliği Anabilim Dalı polikliniğimiz de bu binada -1.kata faaliyet göstermektedir.

1973 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde bir birim olarak kurulan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1997 yılında da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olmuştur. Bölümde 0-18 yaşları arasındaki bebek, çocuk ve gençlerin ruhsal sorunları değerlendirilmekte,  aile, öğretmen, okul ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde hastalara ayakta değerlendirmeler yapılmakta, danışma ve tedavi hizmeti verilmektedir. Çocuk ve ergenlerin psikometrik değerlendirmeleri kapsamında gerektiğinde uzman psikologlar tarafından nöropsikolojik testler, zeka testleri ya da gelişimsel tarama testleri uygulanmakta ve psikofarmakolojik tedavilerin yanı sıra etkileşim rehberliği, oyun terapisi, aile terapisi, bilişsel davranışçı tedavileri sağlanmaktadır.

Hematoloji Bilim Dalı, 1982 yılında kurulduğunda U şeklindeki binanın doğu kanadındaki İç Hastalıkları binasında yer almakta iken daha sonra bugün kullanmakta olduğu binaya taşınmıştır. Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesinde 2017 yılında ortalama 63 otolog, 51 Allojenik nakil, Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde ise akaraba dışı vericiden 5, aile içi vericiden 19 ve 7 otolog olmak üzere 31 nakil gerçekleşmiştir. Bu konuda hastanemiz bir referans merkez haline gelmiş olup, Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği’ne 117. Merkez olarak kabul edilmiştir.

23.09.2011 tarihinde hizmete açılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası etik, teknik, maliyet yönünden özelleşmiş, tecrübeli ve gelişmiş bir alt yapı gerektiren aktivitelerini ulusal ve uluslar arası platformlarda yürütme çabasındadır.

Gastroenteroloji Bilim Dalı’nın 1997 yılında hizmete hizmete girdiği bina fiziki koşulların iyileştirilmesi amacıyla 2013 yılı Eylül ayında yeniden inşa edilmiştir. Yeni Gastroenteroloji Bilim Dalı binası, toplam 4.275 metrekare kapalı alana sahip, 5 katlı, günümüz teknolojisine uygun teknik donanım ve engelli kullanımı göz önünde bulundurularak projelendirilmiş olup mevcut hizmetlerine İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Polikliniği, Motilite Polikliniği ve Endoskopik Ultrason (EUS) Polikliniği de eklenmiştir.

Adli Tıp Anabilim Dalı da modern otopsi salonları, adli tıp laboratuarı ile günümüzün şartlarına en uygun şekilde bu kampüste hizmet vermektedir.

Aralık 1995 yılında açılan Merkez Laboratuarı hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunumu amaçlanarak Yeni Çocuk Hastanesi karşısında bulunan binaya taşınmış ve reorganizasyon (kan alma ve EKG işlemleri kliniklerde yapılacak şekilde planlanmıştır) ile hastanemizin tüm bölümlerine başvuruda bulunan hastalara 24 saat hizmet kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Çocuk Acil Servis ve Hematoloji Binaları ile bağlantılı Pnomatik Sistem numunelerin daha hızlı ve güvenli biçimde laboratuara ulaşmasını sağlamaktadır.

1972 yılında hizmete giren 50.Yıl Amfisi son derece modern bir konferans salonu şeklinde düzenlenenmiş olup aynı bina içerisinde bulunan toplantı salonlarında ulusal ve uluslararası kongreler ve bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapılmaktadır.

Kampüsümüz içerisinde yer alan, 1995 yılına kadar Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji Anabilim Dalı olarak hizmet veren binada günümüzde Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet vermektedir.

HİZMET SUNUMU

Türkiye’nin önde gelen üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan ve ülkemizin her bölgesinden hasta talebini karşılayan hastanemizde; son teknoloji görüntüleme ve tıbbi cihazlar ile yılda yaklaşık 650.000 poliklinik hastasına ve 33.500 yatan hastaya hizmet verilmektedir. Ameliyathanelerimizde bulunan 26 ameliyat masası ile yılda ortalama 44.000 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Sağlık Hizmetleri alanında yaşanılan gelişmeler doğrultusunda hastanemiz verimli, etkili ve etkin hizmet sunabilmek için sürekli olarak yenilenmektedir. Ankara Üniversitesi Hastaneleri Kalite Birimi tarafından yürütülmekte olan Hastane Kalite çalışmalarımız Nisan 2017’de yeni kurulan Cebeci Hastanesi Kalite Birimi bünyesinde devam etmektedir.

Hastanemiz yerleşkesinde bulunan Anabilim ve Bilim Dallarına bağlı merkezler, gerçekleştirdikleri projeler ile sağlık hizmetlerinde teknolojiyi yakından takip etmektedir. Bu bağlamda; Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Hepatoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kanser Araştırma Laboratuarı ve Otistik Çocuklar Merkezi gerek ulusal gerek uluslararası ses getiren uygulamalar olarak ön plana çıkmaktadır. Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası ile yeni uygulamalara yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca hastanemiz; Cerrahi Onkoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkoloji, Hematoloji, Çocuk Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Jinekolojik Onkoloji ve Radyoloji/ Tanı Üniteleriyle onkoloji hastaları için bir başvuru merkezi halindedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetini artırmak amacıyla 14 Mart 2013 tarihinden itibaren telefonla ya da poliklinik sekreterliklerine bizzat başvurarak muayene randevusu alma sistemi başlatılmıştır.

Hastane işletmeciliğinde artan hizmet çeşitliliği nedeni ile yemek, çamaşır ve otopark hizmetleri dışarıdan hizmet satın alma biçiminde yüklenici firmalar tarafından yürütülmektedir. Söz konusu hizmetler hastane yönetimi tarafından mevzuata uygun olarak sürekli denetlenmektedir.

Sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan hastane bilgi yönetim sistemimize eklenen yeni modüllerle hastanemiz genelinde tüm klinik ve polikliniklerinde tam otomasyona geçilmiştir.

Tıp Fakültesi Hastaneleri (Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi) genelinde hizmet süreçlerini hızlandırmak ve network aracılığı ile birimler arası doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak amacıyla PACS (Picture Archiving and Communication System) kullanılmaktadır.

ULAŞIM

Cebeci Hastanesi, saatte 3 dakikalık dizi aralığı ile 16.000 yolcu taşıma kapasiteli ANKARAY (Hafif Raylı Toplu Taşım İşletmesi)’ın Dikimevi son durağına yakın, diğer semtlere direkt otobüs ve minibüs hatları ile ulaşımı kolay bir hastanedir. Ayrıca mesai saatleri içerisinde hastalarımız, Tıp Fakültesi öğrencilerimiz ve personelimizin ücretsiz yararlanabileceği otobüsümüz Cebeci Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Morfoloji binası arasında hizmet vermektedir.

Hastane iletişim için tıklayınız.

Yorum gönder